ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 60 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,800,000.00 บาท

Scan_Doc0001.pdf (50 downloads)