ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 60 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,800,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan_Doc0001.pdf - (66 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่