ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ชนิดควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan_Doc0001-1.pdf - (64 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่