ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ชนิดควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561

Scan_Doc0001-1.pdf (61 downloads)