ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 45 (จำนวน 3 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.-ร169.pdf (217 downloads) ปปช.ร170.pdf (221 downloads) ปปช.ร147.pdf (200 downloads)