ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเตียงผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดทางจักษุ จำนวน 4 เตียง วงเงิน 6,200,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัด.pdf - (70 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่