ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดส่องหลอดลม จำนวน 26 ชุด ภายในวงเงิน 520,000 บาท ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2561

ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-ภายในวงเงิน-520000.pdf (124 downloads) ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-วงเงิน520000.pdf (65 downloads)