ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ วงเงิน 6,135,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ขอบเขตครุภัณฑ์การศึกษา.pdf - (64 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่