ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ วงเงิน 6,135,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561

ขอบเขตครุภัณฑ์การศึกษา.pdf (62 downloads)