ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 1,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561-2 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ.pdf - (90 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่