ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 480,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ-1.pdf - (108 download)

TORอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล-ครั้งที่1_26022561-2.pdf - (111 download)

ราคากลาง1.pdf - (120 download)

ราคากลาง2.pdf - (75 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่