ประกาศผู้ชนะ รายการเครื่องวัดปริมาตรลมหายใจเข้าออก จำนวน 7 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจเข้าออก-7-เครื่อง-274400-บาท-1.pdf - (52 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่