ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-สนย..pdf - (112 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่4-ถึงหมวดที่5.pdf - (86 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่6-ถึงหมวดที่9.pdf - (82 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่10-สุดท้าย.pdf - (62 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของกทม.พ.ศ.2546-หมวดที่1ถึงหมวดที่3.pdf - (86 download)

Scan0001.pdf - (118 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่