ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.00 บาท

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-สนย..pdf (76 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่4-ถึงหมวดที่5.pdf (58 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่6-ถึงหมวดที่9.pdf (53 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่10-สุดท้าย.pdf (41 downloads) รายการมาตรฐานงานอาคารของกทม.พ.ศ.2546-หมวดที่1ถึงหมวดที่3.pdf (53 downloads) Scan0001.pdf (83 downloads)