ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง ภายในวงเงิน 780,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

ราคากลาง-เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf (40 downloads)