ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 53 (จำนวน 3 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.-ร348.pdf (173 downloads) ปปช.-ร351.pdf (150 downloads) ปปช.-ร352.pdf (140 downloads)