ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 53 (จำนวน 3 แผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.-ร348.pdf (178 downloads) ปปช.-ร351.pdf (152 downloads) ปปช.-ร352.pdf (145 downloads)