ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าฯ-จำนวน1-เครื่อง2.5ลบ.pdf - (69 download)

ราคากลาง-เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าฯ-จำนวน-1-ชุด-2500000.pdf - (49 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่