ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2561

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าฯ-จำนวน1-เครื่อง2.5ลบ.pdf (54 downloads) ราคากลาง-เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าฯ-จำนวน-1-ชุด-2500000.pdf (36 downloads)