ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง ภายในวงเงิน 780,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf (46 downloads) เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf (56 downloads) ราคากลาง-เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000-1.pdf (34 downloads)