ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง ภายในวงเงิน 780,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf - (55 download)

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000.pdf - (67 download)

ราคากลาง-เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000-1.pdf - (41 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่