ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง ภายในวงเงิน 780,000 บาท ระหว่างวันที่ 17 – 26 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง-จำนวน-4-เครื่อง-780000-1.pdf - (63 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่