ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 110,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 27-04-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศ-1.pdf - (103 download)

TOR-1.pdf - (95 download)

ราคากลาง1-3.pdf - (91 download)

ราคากลาง2-3.pdf - (89 download)

SCAN_001-สารบัญ.pdf - (50 download)

SCAN_002-สารบัญ.pdf - (54 download)

SCAN_003-สารบัญ.pdf - (51 download)

SCAN_001.pdf - (52 download)

SCAN_002.pdf - (77 download)

SCAN_003.pdf - (72 download)

SCAN_004.pdf - (53 download)

SCAN_005.pdf - (56 download)

SCAN_006.pdf - (63 download)

SCAN_007.pdf - (58 download)

SCAN_008.pdf - (51 download)

SCAN_009.pdf - (56 download)

SCAN_010.pdf - (58 download)

SCAN_011.pdf - (56 download)

SCAN_012.pdf - (66 download)

SCAN_013.pdf - (59 download)

SCAN_014.pdf - (54 download)

SCAN_015.pdf - (61 download)

SCAN_016.pdf - (60 download)

SCAN_017.pdf - (73 download)

SCAN_018.pdf - (50 download)

SCAN_019.pdf - (61 download)

SCAN_020.pdf - (47 download)

SCAN_021.pdf - (41 download)

SCAN_022.pdf - (52 download)

SCAN_023.pdf - (43 download)

SCAN_024.pdf - (50 download)

SCAN_025.pdf - (48 download)

SCAN_026.pdf - (50 download)

SCAN_027.pdf - (51 download)

SCAN_028.pdf - (49 download)

SCAN_029.pdf - (45 download)

SCAN_030.pdf - (54 download)

SCAN_031.pdf - (51 download)

SCAN_032.pdf - (42 download)

SCAN_033.pdf - (51 download)

SCAN_034.pdf - (41 download)

SCAN_035.pdf - (46 download)

SCAN_036.pdf - (53 download)

SCAN_037.pdf - (49 download)

SCAN_038.pdf - (44 download)

SCAN_039.pdf - (55 download)

SCAN_040.pdf - (56 download)

SCAN_041.pdf - (40 download)

SCAN_042.pdf - (46 download)

SCAN_043.pdf - (38 download)

SCAN_044.pdf - (45 download)

SCAN_045.pdf - (39 download)

SCAN_046.pdf - (48 download)

SCAN_047.pdf - (49 download)

SCAN_048.pdf - (41 download)

SCAN_049.pdf - (49 download)

TERI0001-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (48 download)

TERI0002-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (54 download)

TERI0003-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (51 download)

TERI0004-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (48 download)

TERI0005-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (54 download)

TERI0006-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (49 download)

TERI0007-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (52 download)

TERI0008-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (48 download)

TERI0009-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (47 download)

TERI0010-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (53 download)

TERI0011-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (46 download)

TERI0012-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (49 download)

TERI0013-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (48 download)

TERI0014-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (51 download)

TERI0015-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (50 download)

TERI0016-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง.pdf - (50 download)

TERI0001-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (912 download)

TERI0002-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (41 download)

TERI0003-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (54 download)

TERI0004-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (56 download)

TERI0005-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (44 download)

TERI0006-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (54 download)

TERI0007-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (53 download)

TERI0008-ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ.pdf - (50 download)

TERI0001-ระบบไฟฟ้า.pdf - (49 download)

TERI0002-ระบบไฟฟ้า.pdf - (52 download)

TERI0003-ระบบไฟฟ้า.pdf - (67 download)

TERI0004-ระบบไฟฟ้า.pdf - (53 download)

TERI0005-ระบบไฟฟ้า.pdf - (49 download)

TERI0006-ระบบไฟฟ้า.pdf - (57 download)

TERI0007-ระบบไฟฟ้า.pdf - (54 download)

TERI0008-ระบบไฟฟ้า.pdf - (41 download)

TERI0009-ระบบไฟฟ้า.pdf - (55 download)

TERI0010-ระบบไฟฟ้า.pdf - (54 download)

TERI0011-ระบบไฟฟ้า.pdf - (41 download)

TERI0012-ระบบไฟฟ้า.pdf - (41 download)

TERI0013-ระบบไฟฟ้า.pdf - (43 download)

TERI0014-ระบบไฟฟ้า.pdf - (47 download)

TERI0015-ระบบไฟฟ้า.pdf - (47 download)

TERI0016-ระบบไฟฟ้า.pdf - (35 download)

TERI0017-ระบบไฟฟ้า.pdf - (50 download)

TERI0018-ระบบไฟฟ้า.pdf - (46 download)

TERI0019-ระบบไฟฟ้า.pdf - (52 download)

TERI0020-ระบบไฟฟ้า.pdf - (50 download)

TERI0021-ระบบไฟฟ้า.pdf - (37 download)

TERI0022-ระบบไฟฟ้า.pdf - (50 download)

TERI0023-ระบบไฟฟ้า.pdf - (53 download)

TERI0024-ระบบไฟฟ้า.pdf - (45 download)

TERI0025-ระบบไฟฟ้า.pdf - (42 download)

SCAN_001-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (57 download)

SCAN_002-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (53 download)

SCAN_003-ระบบสุขาภิบาล-1.pdf - (47 download)

SCAN_004-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (49 download)

SCAN_005-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (48 download)

SCAN_006-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (46 download)

SCAN_007-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (58 download)

SCAN_008-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (49 download)

SCAN_009-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (40 download)

SCAN_010-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (36 download)

SCAN_011-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (59 download)

SCAN_012-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (50 download)

SCAN_013-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (47 download)

SCAN_014-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (46 download)

SCAN_015-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (48 download)

SCAN_016-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (43 download)

SCAN_017-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (50 download)

SCAN_018-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (47 download)

SCAN_019-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (53 download)

SCAN_020-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (43 download)

SCAN_021-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (47 download)

SCAN_022-ระบบสุขาภิบาล-1.pdf - (52 download)

SCAN_023-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (52 download)

SCAN_024-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (48 download)

SCAN_025-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (45 download)

SCAN_026-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (51 download)

SCAN_027-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (49 download)

SCAN_028-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (57 download)

SCAN_029-ระบบสุขาภิบาล.pdf - (50 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-สนย.-3.pdf - (78 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่4-ถึงหมวดที่5-2.pdf - (68 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่6-ถึงหมวดที่9-2.pdf - (75 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของ-กทม.-พ.ศ.-2546-หมวดที่10-สุดท้าย-2.pdf - (59 download)

รายการมาตรฐานงานอาคารของกทม.พ.ศ.2546-หมวดที่1ถึงหมวดที่3-1.pdf - (68 download)

ฟอร์มเปล่า.pdf - (54 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่