ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบจอดรถยนต์อัจฉริยะพร้อมติดตั้ง ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-09-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2561.pdf - (120 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่