ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Business Intelligence Server) จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 795,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 11-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-Business-Intelligence-Server-จำนวน-1-ชุด-795000.pdf - (88 download)

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-1-ชุด-795000.pdf - (51 download)

ราคากลาง-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-Business-Integence-Server-จำนวน-1-ชุด-795000.pdf - (64 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่