ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Business Intelligence Server) จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 795,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2561

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-Business-Intelligence-Server-จำนวน-1-ชุด-795000.pdf (72 downloads) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-1-ชุด-795000.pdf (36 downloads) ราคากลาง-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-Business-Integence-Server-จำนวน-1-ชุด-795000.pdf (50 downloads)