ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-04-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ตอบคำถามโครงการก่อสร้างหอพักแพทย์.pdf - (75 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่