ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561-3 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0002.pdf - (98 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่