ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 15-05-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่