ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561

ร่างขอบเขต.pdf (49 downloads) ร่างขอบเขตของงานล่าสุด.pdf (41 downloads) ราคากลาง.pdf (41 downloads)