ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 02-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ร่างขอบเขต.pdf - (60 download)

ร่างขอบเขตของงานล่าสุด.pdf - (55 download)

ราคากลาง.pdf - (52 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่