ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้แช่แข็ง-80องศาเซลเซียส-จำนวน-1-ตู้-315000.pdf - (51 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่