ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสารกัมมันตรังสีฯ ชนิด 2 หัววัด 264,600.-บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่