ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสารกัมมันตรังสีฯ ชนิด 2 หัววัด 264,600.-บาท