ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ เพื่อใช้กับเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ-บจก.ไอดีเอส-9000-บ.pdf (30 downloads)