ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ เพื่อใช้กับเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ-บจก.ไอดีเอส-9000-บ.pdf - (43 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่