แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-09-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

   แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 480,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่