ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร (ม.ค. 2561 ครั้งที่ 1)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 14-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ-น้ำมัน-ม.ค.-61-ครั้งที่-1.pdf - (26 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่