ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร (ม.ค. 2561 ครั้งที่ 1)

ประกาศผู้ชนะ-น้ำมัน-ม.ค.-61-ครั้งที่-1.pdf (25 downloads)