ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าฯ-จำนวน1-เครื่อง-2500000.pdf (40 downloads)