ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าฯ-จำนวน1-เครื่อง-2500000.pdf - (51 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่