ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ พร้อมหัวสำหรับตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ จำนวน 30 หัว จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 658,000 โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ-ฯ-จำนวน-1-ชุด-658000-บ.วิลแฮล์ม.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่