ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ พร้อมหัวสำหรับตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ จำนวน 30 หัว จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 658,000 โดยวิธีคัดเลือก

เครื่องตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ-ฯ-จำนวน-1-ชุด-658000-บ.วิลแฮล์ม.pdf (32 downloads)