ประกาศแผน-จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 390 ล้านบาท

ประกาศแผน+ซื้อที่ดิน