ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายกา เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย จำนวน 10 เครื่อง ภายในวงเงิน 642,000 บาทระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-03-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ราคากลาง-เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย-จำนวน-10-เครื่อง-642000.pdf - (49 download)

เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย-จำนวน-10-เครื่อง-642000-1.pdf - (45 download)

เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย-จำนวน-10-เครื่อง-642000.pdf - (52 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่