ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายกา เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย จำนวน 10 เครื่อง ภายในวงเงิน 642,000 บาทระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2561

ราคากลาง-เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย-จำนวน-10-เครื่อง-642000.pdf (23 downloads) เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย-จำนวน-10-เครื่อง-642000-1.pdf (19 downloads) เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย-จำนวน-10-เครื่อง-642000.pdf (20 downloads)