ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา จำนวน 42 รายการ)

แผนจ้่างบำรุงรักษา จำนวน 42 รายการ