ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา จำนวน 42 รายการ)

หมวดหมู่ : พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-09-2017    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

  

แผนจ้่างบำรุงรักษา จำนวน 42 รายการ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่