ประกาศเชิญชวน รายการ ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง จำนวน 60 ชุด ภายในวงเงิน 900,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

   ประกาศเชิญชวน รายการ ชุดดูดเสมหะติดผนังและชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะและต่อเนื่อง จำนวน 60 ชุด ภายในวงเงิน 900,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2561 (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่