ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ชนิดควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง วงเงิน 2,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 21-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0005.pdf - (87 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่