ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ชนิดควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง วงเงิน 2,500,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561

Scan0005.pdf (61 downloads)