ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ ภายในวงเงิน 595,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 23-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ ภายในวงเงิน 595,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่