ประกาศผู้ชนะ รายการ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ภายในวงเงิน 394,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-02-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้ปลอดเชื้อ-1-ตู้-394000-บ.แล็มเมนเนจ-จำกัด.pdf - (55 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่