ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-1-เตียง-2800000.pdf (56 downloads)