ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 2,800,000 บาท ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน-ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-1-เตียง-2800000.pdf - (60 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่