ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 110,000,000.- บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

รวมตอบคำถามNLอาคารเวชภัณฑ์กลางฯ-1.pdf - (135 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่