ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)

หมวดหมู่ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ประกาศ : 01-06-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.พงษ์ กาญจนสุทธิรักษ์


ดาวน์โหลด

Scan0001.pdf - (59 download)

Scan0002.pdf - (46 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่