ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : สำนักงานอธิการ

วันที่ประกาศ : 01-06-2018    ผู้ประกาศ : วรัญญา เอมอักษร


ดาวน์โหลด

  

ผู้ชนะเสนอราคา

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่