ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์การแพทย์โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 38 รายการ และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-10-2017    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan001-3.jpg - (133 download)

Scan002-1.jpg - (118 download)

Scan003.jpg - (124 download)

Scan004.jpg - (107 download)

Scan005.jpg - (76 download)

Scan006.jpg - (110 download)

Scan007.jpg - (112 download)

Scan008.jpg - (105 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่