ประกาศผู้ชนะ รายการ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคเฟสคอนทราสและฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 08-05-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-ฯ-จำนวน-1-ชุด-850000-บ.รัชมอร์-พรีซิชั่น-จำกัด.pdf - (48 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่