ประกาศเชิญชวนรายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ชนิดควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง วงเงิน 2,500,000.00 บาท ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

Scan0001-10.pdf (44 downloads)