ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ภายในวงเงิน 5,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-06-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีด-เสื้อผ้าผู้ป่วย-วงเงิน-5000000-บาท.pdf - (94 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่