ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ภายในวงเงิน 5,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีด-เสื้อผ้าผู้ป่วย-วงเงิน-5000000-บาท.pdf (80 downloads)