ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2 CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-06-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0001-11.pdf - (61 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่