ประกาศผู้ชนะ เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (0 downloads)