ประกาศเชิญชวน รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Business Intelligence Server) จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 795,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-04-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-จำนวน-1-ชุด-790000-บ.ซิสเต็ม-เอส-จำกัด.pdf - (49 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่