ประกาศผูู้ชนะ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Business Intelligence Server) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-1-ชุด-790000-บ.ซิสเต็ม-เอส-จำกัด.pdf (30 downloads)