ประกาศผูู้ชนะ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Business Intelligence Server) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-06-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-1-ชุด-790000-บ.ซิสเต็ม-เอส-จำกัด.pdf - (41 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่