ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อโครงการจอดรถอัจฉริยะพร้อมทติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 68,790,000.- บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 12-06-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ-2.pdf - (58 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่