ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อโครงการจอดรถอัจฉริยะพร้อมทติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 68,790,000.- บาท

ประกาศผู้ชนะ-2.pdf (46 downloads)