ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงฯ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ปี 2562