ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 25-06-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงฯ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ปี 2562

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่